Ana Sayfa Ana Manşet 12 Kasım 2019

Mümtaz Soysal’ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

İstanbul’da uzun zamandır alzheimer tedavisi gören Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, dün yaşamını yitirdi. Soysal’ın vefatının ardından hayatını anlatan birçok yazı internette kendine yer bulurken; geçmiş yıllarda yaptığı ilginç teklifini aralardan çıkarmak gerekir. Mümtaz Soysal, 2009 yılında açılım dönemleri sırasında kaleme aldığı yazıda, Kuzey Irak’taki Türkmenler ile Türkiye’deki Kürtlerin mübadele edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Soysal, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Güneydoğu’da ise, bölgesel özerklik, resmi dil dışında öğretim gibi ulus-devlet ilkesiyle çatışan isteklere karşı kesin kırmızı çizgiler çizmek ve düzen değiştirici planlı ekonomik-sosyal kalkınmayı öne çıkarıp bu koşullara uymak istemeyenlerin Irak’taki Türkmen nüfusla değiştirilmesini önermek gerekecektir. Bu tür çözümlerin ilk bakışta ne denli hoyratça, hatta trajik olduğunu en iyi bilen, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkanlar ve Kafkaslar’daki etnik temizliklerden kopup Anadolu’ya sığınmış olan aileleridir. Eğer bu Cumhuriyet de ayakta kalmak için nüfus mübadelesi gibi kökten ve acıklı çözümlere başvurmak zorunda kalırsa, bilinmelidir ki böyle bir trajedinin günahı etnik kimlik mikrobunu çileli Anadolu halkının içine tekrar sokan ve bölücülük tehdidiyle başka etnik haklar koparıp yeni bölünmelerin kapısını açmaya çalışanların olacaktır. İçtekiler ve dıştakiler bunu böylece bilmelidirler.” Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

Yorumlar